Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
02:10 (GMT +7)

9/9 huyện, thành phố có tổ chức Hội Văn học nghệ thuật

VNTN- Ngày 6/6/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1249/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) huyện Đồng Hỷ.

Tiết mục văn nghệ do các thành viên CLB thơ Lục bát Đồng Hỷ biểu diễn nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập CLB

Theo đó, Hội VHNT huyện Đồng Hỷ là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện thành lập, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Đồng Hỷ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội VHNT huyện Đồng Hỷ có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động. Trong thời gian 90 ngày, kể từ ngày ký quyết định cho phép thành lập Hội VHNT huyện Đồng Hỷ, Ban vận động thành lập Hội phải tổ chức Đại hội thành lập theo quy định.

Trên địa bàn huyện Đồng Hỷ hiện có trên 100 câu lạc bộ văn hóa, thể thao. Các câu lạc bộ (CLB) sau khi được thành lập đã hoạt động tốt, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tiêu biểu như: CLB Thơ lục bát Đồng Hỷ; CLB Hát Soọng cô xã Nam Hòa; CLB hát Soọng cô xã Tân Lợi; CLB Khiêu vũ thể thao; các đội văn nghệ tại xã, thị trấn. Tiêu biểu có CLB Thơ lục bát Đồng Hỷ hoạt động tích cực, thu hút các hạt nhân yêu thơ trên địa bàn huyện tham gia. CLB được thành lập tháng 10/2021. Đến nay đã xuất bản 2 tập thơ với nội dung phong phú, đa dạng. CLB có nhiều hạt nhân là nhân tố để tham gia Hội VHNT huyện.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 12 di tích được công nhận xếp hạng (11 cấp tỉnh, 1 cấp Quốc gia) và 6 di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, 2 cá nhân được công nhận nghệ nhân ưu tú là ông Diệp Minh Tài, xóm Tam Thái, xã Hoá Thượng và ông Hoàng Văn Mùi, xóm Khe Mong, xã Văn Lăng.

Như vậy, sau khi Hội VHNT huyện Đồng Hỷ được thành lập, toàn tỉnh sẽ có 9/9 huyện, thành phố có tổ chức Hội VHNT. Đây là một điều đáng quý, là điều mà nhiều tính khác chưa làm được; sẽ góp phần nâng cao hơn nữa việc tập hợp, phát hiện, ươm mầm những hạt nhân văn học nghệ thuật từ cơ sở. Đồng thời, đây sẽ là tiền đề để tiến tới thành lập Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.

Anh Thắng

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy