Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024
22:13 (GMT +7)

Nguyễn Hồng Quang

Họ tên: Nguyễn Hồng Quang

Ngày sinh:

Dân tộc:

Quê quán:

Địa chỉ: Kim Tỉnh Trung Thành TX Phổ yên Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0166 8691 856

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm 

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

1 đã tặng

0

0

0

1

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước