Tag: Hữu Minh

Bài mới

Điệp viên hoàn hảo khi nào có phim?

VNTN - Các chiến sĩ tình báo chiến lược của Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp - Mỹ đã lập được...

Từ “Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn” – nghĩ về chuyện viết lại và viết tiếp

Tính đến nay, Diêm Liên Khoa, nhà văn xuất sắc của văn chương Trung Quốc đương đại đã có sáu tác phẩm tiểu thuyết...

“Nhà tư sản” và chiến tích phi thường của K20

VNTN - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có nhiều đồng chí hoạt động trong vùng địch (cả trong và ngoài nước)...