Chủ nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2024
22:29 (GMT +7)

Thông báo tiếp nhận người làm việc tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái nguyên năm 2022

Căn cứ Công văn số 2754/SNV-CCVC ngày 12/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc kế hoạch tiếp nhận người làm việc tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh;

 Hội VHNT tỉnh thông báo tiếp nhận người làm việc tại Hội năm 2022, như sau:

1- Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu. Vị trí làm việc: Nhân viên Văn phòng.

2-  Điều kiện đăng ký dự tuyển:

  1. a) Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại tỉnh Thái Nguyên;
  2. b) Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;
  3. c) Có trình độ chuyên môn từ Cử nhân CNTT trở lên; Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh), phù hợp với với Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.
  4. d) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3-  Tiêu chuẩn:

Người đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập theo quy định của pháp luật có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu; trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các đối tượng trên);

Ưu tiên: Người có kinh nghiệm và khả năng sửa chữa, bảo dưỡng, lắp ráp, cài đặt phần cứng, phần mềm máy tính cũng như quản lý, bảo mật website, khắc phục sự cố máy tính, sự cố mạng.

Có kiến thức chuyên môn về Tạp chí điện tử, Văn học nghệ thuật. Có trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh), phù hợp với với Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

4- Hồ sơ của người đề nghị tiếp nhận vào làm việc tại Hội:

- Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

-  Sơ yếu lý lịch viên chức theo quy định hiện hành được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ đăng ký, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác (có ảnh chụp không quá 06 tháng);

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (bản sao công chứng không quá 06 tháng);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, chậm nhất là 30 ngày, trước ngày nộp hồ sơ đăng ký (có ảnh chụp không quá 06 tháng);

- Bản tự nhận xét đánh giá của người đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi công tác;

- Bản sao hợp đồng lao động theo quy định (thể hiện quá trình công tác trong 05 năm gần nhất); bản sao quyết định xếp bậc lương hiện hưởng (nếu có);

- 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

5- Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian, từ ngày 15/12 2022 đến ngày 31/12/ 2022 (trong giờ hành chính, ngày làm việc).

- Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng - Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (số 5 Đội Cấn, phường Trưng Vương TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

 Mọi chi tiết xem trong Kế hoạch tiếp nhận người làm việc tại Hội VHNT năm 2022 được niêm yết tại Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.

* Lưu ý: Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng mẫu quy định. 

 HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy