Thứ bảy, ngày 18 tháng 05 năm 2024
06:45 (GMT +7)

Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2021

                  the-le-bia-1688469720.png

Căn cứ Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021, Ban Tổ chức Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2021 (sau đây gọi chung là Ban Tổ chức) ban hành Thể lệ Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2021 như sau:    

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng tham dự

1.1. Tác giả hoặc nhóm tác giả sống, làm việc, học tập tại tỉnh Thái Nguyên có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được công bố, sử dụng lần đầu trong giai đoạn xét thưởng.

1.2. Tác giả hoặc nhóm tác giả ở ngoài tỉnh Thái Nguyên và người nước ngoài có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật viết về tỉnh Thái Nguyên bằng tiếng Việt được công bố, sử dụng lần đầu trong giai đoạn xét thưởng.

2. Chuyên ngành, lĩnh vực tham dự

Giải thưởng trao cho 11 chuyên ngành, lĩnh vực gồm: Thơ, Văn xuôi, Lý luận phê bình văn học, Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh – Truyền hình, Múa, Nhiếp ảnh, Mĩ thuật, Kiến trúc, Văn nghệ dân gian

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Tiêu chuẩn xét giải

1.1. Đối với tác giả

a) Tác giả không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

b) Quyền lợi của tác giả:

– Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được dự giải ở nhiều chuyên ngành, lĩnh vực; mỗi chuyên ngành, lĩnh vực được tham dựtối đa 03 đơn vị tác phẩm.

– Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được đoạt giải ở nhiều chuyên ngành, lĩnh vực; đoạt giải cao nhất trong một chuyên ngành, lĩnh vực.

– Các tác giả đoạt giải được cấp giấy chứng nhận của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng theo cơ chế giải; được quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.

c) Trách nhiệm của tác giả:

– Nộp tác phẩm đúng thời gian và quy định của cơ quan thường trực Giải thưởng.

– Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả. Tác giả chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc Thể lệ Giải thưởng theo quy định của UBND tỉnh.

1.2. Đối với tác phẩm

a) Về nội dung tư tưởng: Tác phẩm mang tính chân thực, dân tộc, nhân văn và tính giáo dục sâu sắc, phù hợp với văn hóa Việt Nam.

b) Về nghệ thuật: Tác phẩm có tính sáng tạo, giá trị thẩm mĩ cao, có sự tìm tòi và những phát hiện mới, có tính hiện đại song vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

c) Tác động xã hội: Tác phẩm khẳng định sức sống trong lòng công chúng, được công chúng thưởng thức mến mộ, có giá trị về tư tưởng, thẩm mỹ và tính nhân văn.

d) Về hình thức sử dụng:

– Ban Tổ chức Giải thưởng không trả lại các tác phẩm dự giải, trừ các tác phẩm thuộc chuyên ngành Mỹ thuật (vì chuyên ngành này chấm trực tiếp tác phẩm gốc).

– Ban Tổ chức Giải thưởng được toàn quyền sử dụng các tác phẩm đoạt giải phục vụ cho công tác tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động văn hóa không nhằm mục đích thương mại, mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

2. Điều kiện tham gia giải

– Các tác phẩm văn học nghệ thuật được công bố lần đầu (trong thời gian 5 năm, từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021). Các hình thức công bố, sử dụng gồm: xuất bản, kiến trúc, triển lãm, sân khấu, điện ảnh, truyền hình và các hình thức khác theo quy định của Nhà nước.

– Mỗi tác giả gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng cần gửi kèm theo “Phiếu đăng ký tác phẩm, công trình tham dự Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2021”  theo quy định của Ban Tổ chức. Tác giả không có phiếu tham dự Giải thưởng coi như không hợp lệ.

Mẫu phiếu có thể nhận trực tiếp tại Văn phòng Hội hoặc tải về từ địa chỉ của Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên điện tử:vannghethainguyen.vn

– Đối với các tác phẩm là tập sách, mỗi tác phẩm nộp 3 bản.

– Ban Tổ chức không nhận tác phẩm do tác giả tự in ấn, tự xuất bản; tác phẩm chưa hoàn chỉnh; tác phẩm không đủ điều kiện để được xuất bản, công bố.

* Lưu ý: Các tác phẩm đã được tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật không tham dự Giải thưởng này.

3. Quy định chi tiết về “đơn vị tác phẩm”

3.1. Đối với các chuyên ngành, lĩnh vực: thơ, văn xuôi, lý luận phê bình văn học, văn nghệ dân gian: là 01 tập sách.

3.2. Đối với các chuyên ngành, lĩnh vực còn lại:

a) Sân khấu

– Gồm:kịch nói, tuồng, chèo, cải lương và các loại hình sân khấu khác.

– Đơn vị tác phẩm: 01 vở diễn có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các vở diễn ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

– Tác giả gửi tác phẩm bằng các phương tiện lưu trữ dữ liệu (đĩa CD/DVD, thẻ nhớ, USB, ổ cứng di động…), kèm theo bản thuyết minh vở diễn ngắn gọn không quá 1000 từ.

b) Điện ảnh – Truyền hình

– Gồm: phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim tài liệu nghệ thuật, phim ca nhạc.

– Đơn vị tác phẩm: 01 bộ phim có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các phim ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

– Tác giả gửi tác phẩm bằng các phương tiện lưu trữ dữ liệu (đĩa CD/DVD, thẻ nhớ, USB, ổ cứng di động…) kèm theo bản tóm tắt ngắn gọn không quá 1000 từ.

c) Âm nhạc

– Gồm: giao hưởng, hợp xướng, hòa tấu dàn nhạc, ca khúc, nhạc cho một vở diễn, nhạc phim.

–Đơn vị tác phẩm:02 ca khúc hoặc 01 bản hợp xướng.

– Tác giả gửi tác phẩm bằng các phương tiện lưu trữ dữ liệu (đĩa CD/DVD, thẻ nhớ, USB, ổ cứng di động…), kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1000 từ cho mỗi tác phẩm.

– Đối với tác phẩm nhạc được in thành sách,mỗi tác phẩm nộp 3 bản.

d) Múa

– Gồm: múa đơn, múa đôi, múa ba, múa tập thể, thơ múa, kịch múa.

Chỉ xét các thể loại: Múa dân gian dân tộc Việt Nam, múa cổ điển châu Âu, múa đương đại, múa hiện đại. Không xét thể loại múa minh họa, hát múa, hiphop.

– Đơn vị tác phẩm: Từ 01 đến 03 tác phẩm với tổng thời lượng từ 15 đến 20 phút.

– Tác giả gửi tác phẩm bằng các phương tiện lưu trữ dữ liệu (đĩa CD/DVD, thẻ nhớ, USB, ổ cứng di động…), kèm theo bản thuyết minh ngắn gọn không quá 1000 từ cho mỗi tác phẩm.

đ) Nhiếp ảnh

– Gồm: sách ảnh, ảnh đơn, bộ ảnh.

– Đơn vị tác phẩm:

+ Sách ảnh: 01 tập sách;

+ Ảnh đơn: Chùm 03 ảnh;

+ Ảnh bộ: Chùm từ 05 ảnh trở lên.

– Ảnh dự thi phải do chính tác giả chụp trong thời gian quy định, là ảnh màu hoặc đen trắng có cỡ 30cm x 45cm, không ép plastic, ghi rõ địa chỉ nơi chụp và nội dung tác phẩm. Ban Tổ chức chấp nhận tác phẩm đã xử lý cắt cúp, chỉnh sửa màu sắc nhưng không được cắt ghép làm sai sự thật. Ban Tổ chức sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để kiểm tra khi cần thiết.

e) Mỹ thuật

– Gồm: hội họa, đồ họa, tranh cổ động, điêu khắc, phù điêu.

– Đơn vị tác phẩm:

+ Tác phẩm đơn: 02 tác phẩm/thể loại

+ Tác phẩm bộ:

Hội họa: 01 tranh bộ.

Đồ họa: 01 chùm tác phẩm không quá 04 bức, cùng một nội dung, ý tưởng thể hiện và cùng một bố cục.

Tranh cổ động: Một tập hợp không quá 03 bức.

Điêu khắc: Một nhóm tác phẩm có bố cục không tách rời khi trưng bày.

Phù điêu: Một bộ phù điêu có nội dung và bố cục không thể tách rời.

– Các tác phẩm tham dự Giải thưởng phải vào khung (đối với điêu khắc phải có bục) để sẵn sàng trưng bày. Phía sau tác phẩm cần ghi rõ tên tác giả, tên tác phẩm, chất liệu, kích thước, năm sáng tác.

g) Kiến trúc

– Gồm: đồ án thiết kế công trình xây dựng đã hoàn chỉnh và được đưa vào sử dụng; đồ án quy hoạch, thiết kế, trang trí nội – ngoại thất đã hoàn chỉnh và được đưa vào sử dụng.

– Đơn vị tác phẩm: Đồ án thiết kế cho 01 công trình xây dựng hoặc 01 đồ án quy hoạch, thiết kế, trang trí nội ngoại thất đã hoàn chỉnh và được đưa vào sử dụng.Tác giả gửi kèm theo tác phẩm bản thuyết minh công trình kiến trúc ngắn gọn không quá 1000 từ.

* Đối với tập sách nghiên cứu, lý luận, phê bình về Sân khấu, Điện ảnh – Truyền hình, Âm nhạc, Múa, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật,Kiến trúcthì đơn vị tác phẩm là 01 tập sách.

* Lưu ý: Đối với đơn vị tác phẩm là tập sách thì năm xuất bản tập sách được xác định theo năm in và nộp lưu chiểu tập sách đó, không phải năm tập sách được cấp giấy phép.

4. Hình thức, số lượng, mức chi giải thưởng

4.1. Hình thức giải thưởng

Mỗi chuyên ngành, lĩnh vực được xét các hình thức giải thưởng sau:

a) Giải A;

b) Giải B;

c) Giải C;

d) Giải Khuyến khích.

4.2. Số lượng giải thưởng

Bộ Giải thưởng gồm 11 nhóm giải theo 11 chuyên ngành, lĩnh vực. Mỗi chuyên ngành, lĩnh vực có 04 hạng giải thưởng:

a) Giải A: Tối đa 01 giải;

b) Giải B: Tối đa 02 giải;

c) Giải C: Tối đa 03 giải;

d) Giải Khuyến khích: Tối đa 03 giải.

Việc xét chọn theo từng nhóm giải, tác phẩm xứng đáng giải nào thì trao đúng giá trị giải đó, không nhất thiết phải đủ số lượng bộ giải theo cơ cấu.

4.3. Mức chi cho các giải thưởng

a) Giải A: 20 lần mức lương cơ sở.

b) Giải B: 17 lần mức lương cơ sở.

c) Giải C: 14 lần mức lương cơ sở.

d) Giải Khuyến khích: 10 lần mức lương cơ sở.

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG

1. Quy trình tuyển chọn và xét thưởng tác phẩm

Ban Tổ chức ra quyết định thành lập Hội đồng giám khảo các cấp. Tác phẩm được chọn chấm qua 02 vòng: Sơ khảo và chung khảo.

1.1. Hội đồng sơ khảo: Mời các văn nghệ sĩ có uy tín ở địa phương tham gia (có thể mời văn nghệ sĩ ở trung ương nếu cần thiết).

Hội đồng sơ khảo có nhiệm vụ: Rà soát quy chế, thể lệ giải, tuyển chọn các tác phẩm, công trình do các tác giả hoặc đại diện tác giả gửi đến; chấm, đề xuất các tác phẩm có chất lượng lên Hội đồng chung khảo chấm, xét giải.

1.2. Hội đồng chung khảo: Mời các văn nghệ sĩ có uy tín ở trung ương và địa phương.

Hội đồng chung khảo có nhiệm vụ: Tư vấn, trợ giúp Ban Tổ chức về việc xét tặng giải thưởng; Trực tiếp chấm các tác phẩm (trên cơ sở các tác phẩm đã được Hội đồng sơ khảo đề xuất); đánh giá, xét chọn, xếp loại tác phẩm đoạt các mức giải thưởng.

– Tác giả có tác phẩm dự giải ở chuyên ngành nào không tham gia Hội đồng giám khảo ở chuyên ngành đó.

– Chuyên ngành có dưới 10 tác phẩm dự giải không thành lập Hội đồng sơ khảo.

- Hội đồng chấm và bỏ phiếu cho từng chuyên ngành.

- Các Hội đồng giám khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số, ít nhất phải có 2/3 thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý.

2. Thời gian nhận tác phẩm, chấm chọn, công bố kết quả và tổ chức trao giải

– Thời gian nhận tác phẩm:  Từ ngày01/7/2023 đến ngày28/7/2023;

– Thời gian Hội đồng giám khảo chấm (cả 02 vòng sơ khảo và chung khảo): Từ ngày 05/8/2023 đến ngày05/9/2023;

– Tổ chức công bố và trao giải: Cuối tháng 9/2023.

Sau 15 ngày kể từ khi kết quả vòng chung khảo được công bố công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nếu không có khiếu nại, Ban Tổ chức hoàn chỉnh thủ tục, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức trao giải thưởng.

3. Nơi nhận tác phẩm

Địa chỉ: Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên (Số 5, đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Điện thoại liên hệ: 0972.670.869 hoặc 0389.166.355 (Văn phòng Hội).

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm tham dự giải sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.

IV. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

1. Về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1.1. Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cấp nào chịu trách nhiệm về kết quả giải thưởng cấp đó.

1.2. Cá nhân có tác phẩm được đề nghị xét tặng Giải thưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ, đăng kí tác phẩm, công trình của mình. Nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Ban Tổ chức Giải thưởng và pháp luật hiện hành.

1.3. Tác giả phải có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả. Trong quá trình chấm giải, nếu phát hiện ra các tác phẩm có dấu hiệu vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức Giải thưởng sẽ loại tác phẩm đó ra khỏi danh sách tác phẩm dự giải. Nếu sau khi trao giải mới phát hiện tác phẩm đoạt giải có dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả, Ban Tổ chức Giải thưởng kiến nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi giải thưởng và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Về tố cáo khiếu nại

Tác giả, nhóm tác giả hoặc bất kể tổ chức, cá nhân nào đều có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017 – 2021. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại, ký trực tiếp vào đơn (không in sao chữ ký). Nếu là tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức khiếu nại, có con dấu và chữ ký của cấp có thẩm quyền gửi Ban Tổ chức Giải thưởng. Ban Tổ chức Giải thưởng không xem xét, trả lời các đơn không có họ tên, địa chỉ chính xác hoặc đơn nặc danh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh, Ban Tổ chức Giải thưởng chịu trách nhiệm giải quyết.

 
KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
(đã kí)

CHỦ TỊCH HỘI VHNT TỈNH

Nguyễn Thúy Quỳnh

 

Link Download phiếu đăng ký

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy
 • Dương Như Hải duon****@gmail.con

  sao em không đăng kí được ạ