Thứ bảy, ngày 09 tháng 12 năm 2023
11:08 (GMT +7)

Nguyễn Hữu Thịnh

Tác giả: NGUYỄN HỮU THỊNH

Sinh năm: 1937

Dân tộc:

Quê quán: Lương Phú - Phú Bình -

 Thái Nguyên.

Địa chỉ: 

Hội viên Hội văn học nghệ thuật Thái Nguyên.

Tham gia sáng tác văn học nghệ thuật từ năm 1996

Đã đạt một số giải thương về văn học nghệ thuật của tỉnh các năm 2001, 2002, 2003, 2005...

Đã xuất bản:

Trái Chín – Tập truyện ngắn - Hội VHNT Thái Nguyên năm 2007

Nghiêp Đời – Tập truyện ngắn – NXB – Văn hóa dân tộc – 2014.

Cùng nhiều truyện ngắn và bút ký đăng trên các báo và tạp chí Trung ương và địa phương.

Một số tác phẩm nổi bật: Linh xem tác phẩm

- Nghiệp đời

- Bác trưởng

- Người của làng

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước