Thứ tư, ngày 29 tháng 05 năm 2024
02:35 (GMT +7)

XÓM CHÒI kể | 27 | Chứng chỉ đàn bà \ Phan Thái

“Chứng chỉ đàn bà” là truyện ngắn được xây dựng với tình huống truyện đan cài giữa hiện thực và quá khứ, ở đó khắc hoạ chân dung người phụ nữ trong thời kì hậu chiến với nhiều nỗi niềm băn khoăn và trăn trở. Khai thác ở mảng đề tài “nhiều đất diễn” nhưng nhà văn đã lựa chọn một vấn đề rất khác để đào sâu và kể. Đó là những mong muốn, khao khát rất thẳm sâu, đời thường của người đàn bà tên Nụ về một mái ấm gia đình nhỏ bé.

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy