Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
03:18 (GMT +7)

Vũ Đồng

Họ tên: VŨ ĐỒNG

Năm sinh: 1941

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Nương

Quê quán: Minh Tân - Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Thanh Xuyên 4 – Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên

Thoát ly công tác: Tháng 5/1958

- 1960 công ty xây dung Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

- 12/6/1960 Tổng đội 3 TN xây dung lò cao số 1. Công ty gang thép TháI  Nguyên

- 10/1965 – 10/1968 Công ty 3 xây dựng tuyến phòng thủ Bình Gia - Lạng Sơn

- 10/1968 Tổng đội 3 - Bộ điện than

- 1972 Trường trung học xây dựng cơ bản – Bộ Năng lượng – Trung Thành Phổ Yên

- 11/1980 Về nghỉ chế độ

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước