Thứ tư, ngày 12 tháng 06 năm 2024
23:11 (GMT +7)

Tập huấn về công tác lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật

VNTN- Sáng nay (8/8), tại thành phố Buôn Mê Thuột tỉnh Đắc Lắc, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật (LLPBVHNT) trung ương khai mạc Hội nghị Tập huấn chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học nghệ thuật trong tình hình mới”.

/tmp/php8BFf2J

Tham dự hội nghị có hơn 300 học viên là lãnh đạo và cán bộ làm công tác văn hoá, văn học nghệ thuật các tỉnh, thành uỷ khu vực phía Nam và một số tỉnh phía Bắc.

Là hoạt động thường niên của Hội đồng LLPBVHNT, được tổ chức trong năm có nhiều sự kiện văn hoá lớn được tổng kết như Đề cương về Văn hoá Việt Nam 1943, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khoá X về văn học nghệ thuật, Hội nghị Tập huấn lần này tiếp tục củng  cố nhận thức cho học viên về đường lối, quan điểm văn học nghệ thuật của Đảng, Nhà nước, nhận diện tiến trình phát triển văn học nghệ thuật trong tình hình mới, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, xử lý các vấn đề văn học nghệ thuật trong thực tiễn.

Học viên được nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề: “Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, “Khái quát về tình hình văn học hiện nay”, “Đổi mới hoạt động của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội VHNT chuyên ngành trung ương trước yêu cầu mới”, “Công tác lý luận, phê bình VHNT hiện nay: Thực trạng và giải pháp”, “Bàn về nhân vật trung tâm của văn học hiện nay”, “Công nghiệp văn hoá và vị trí, vai trò của VHNT trong sự phát triển của công nghiệp văn hoá”. 

/tmp/php785rgl

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham gia Hội nghị có lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Hội Văn học nghệ thuật, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và truyền hình, Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ thuật Việt Bắc.

Hội nghị diễn ra từ mùng 8 đến hết ngày 11/8/2023. 

Diệu Anh

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy