Tag: Khắc Thái

Bài mới

Ngày ấy giá như

VNTN- Giá như ngày ấy tôi làm theo lời khuyên của bác Quế thì giờ đây tôi đã là công dân của tỉnh Thái...

Sông Cầu tuổi thơ tôi

VNTN- Khi tôi lớn lên đã thấy dòng sông Cầu, đoạn chảy qua xóm tôi (xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ...

Sông Cầu tuổi thơ tôi

VNTN- Khi tôi lớn lên đã thấy dòng sông Cầu, đoạn chảy qua xóm tôi (xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ...