Thứ ba, ngày 05 tháng 12 năm 2023
02:41 (GMT +7)

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Công dân số “C-ThaiNguyen”

[video width="480" height="852" mp4="https://vannghethainguyen.vn/uploads/C-Thai-Nguyen.mp4"][/video]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Đại đội 915 còn mãi với nước non (Tập 2)

Cuộc vận động sáng tác VHNT về Đại đội TNXP 915 11 tháng trước

Đại đội 915 còn mãi với nước non (Tập 1)

Cuộc vận động sáng tác VHNT về Đại đội TNXP 915 11 tháng trước