Thứ hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023
07:30 (GMT +7)
Góc biếm họa

Góc biếm họa

Góc biếm họa số tết 2020

Tranh của các họa sĩ: HUY CHƯƠNG, DUY SƠN, NGUYỄN DŨNG  

Góc biếm họa 3 năm trước

Táo rút kinh nghiệm

Tranh: Nguyễn Dũng

Góc biếm họa 3 năm trước

Góc biếm họa (8/2019)

Tranh: Duy Liên

Góc biếm họa 4 năm trước

Tranh: Huy Chương

Tranh: Huy Chương

Góc biếm họa 4 năm trước

Góc biếm họa (6/2019)

Tranh: Huy Chương

Góc biếm họa 4 năm trước

Tranh: Nguyễn Dũng

Tranh: Nguyễn Dũng

Góc biếm họa 4 năm trước

Tranh: Đào Tuấn

Tranh: Đào Tuấn

Góc biếm họa 4 năm trước

Tranh: Lê Quang Thái

Tranh: Lê Quang Thái

Góc biếm họa 4 năm trước

Tranh: Duy Sơn

Tranh: Duy Sơn

Góc biếm họa 4 năm trước

Góc biếm họa (01/2019)

  Tranh: Duy Sơn      

Góc biếm họa 4 năm trước

Tranh: Duy Sơn

Tranh: Duy Sơn

Góc biếm họa 4 năm trước

Tranh: Duy Liên

Tranh: Duy Liên

Góc biếm họa 5 năm trước

Tranh: Duy Liên

Tranh: Duy Liên

Góc biếm họa 5 năm trước

Tranh: Huy Chương

Tranh: Huy Chương

Góc biếm họa 5 năm trước

Hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0988827920 (Ngô Ngọc Luận), nếu bạn có nhu cầu thưởng thức những ấn phẩm của Văn nghệ Thái Nguyên.

1 của 4