Thứ ba, ngày 16 tháng 07 năm 2024
07:59 (GMT +7)

Đào Ngọc Long

Tên tác giả: Đào Ngọc Long

Ngày sinh: 

Dân tộc:

Địa chỉ: 

Điện thoại:

Mail:

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, chi hội nhiếp ảnh.

Một số tác phẩm nổi bật: Link xem tác phẩm

[su_button url="https://vannghethainguyen.vn/2016/11/22/10565/"]Trở về thư viện tác giả[/su_button]

0 đã tặng

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục

Trần Văn Chín 

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Đức Thỏa

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Thị Thanh Xuân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Phạm Văn Quý

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Tứ

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Thị Kim Ngân

Thư viện tác giả 2 năm trước

Nguyễn Long

Thư viện tác giả 2 năm trước