VNTN - Thai Nguyen ID là ứng dụng tích hợp các tiện ích xã hội số của tỉnh, giúp nhân dân tiếp cận đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến, đồng thời giúp nhà quản lý phân tích, dự báo và xây dựng các chiến lược phát triển.

Kim Ngân - Lê Tú

Mời bạn cho ý kiến, quan điểm...

Gửi
Hủy

Cùng chuyên mục