Văn học Thái Nguyên nhìn từ hoạt động các câu lạc bộ

I. Những hoạt động của các Câu lạc bộ Những năm đầu thế kỷ XXI trào lưu các câu lạc bộ thơ trong cả nước phát triển một cách mạnh mẽ, đa dạng, đa hình...

Những điểm “mờ” của đời sống văn học Thái Nguyên, 20 năm nhìn lại

Không thể phủ nhận những thay đổi đáng kể về chất lượng tác phẩm, độ tuổi tác giả, số lượng đầu sách văn học xuất bản kể từ khi thành lập Hội Văn học...

Trăn trở văn xuôi về đề tài công nhân

Trong nền văn học đa dạng phong phú của Thái Nguyên đầu thế kỷ XXI (2002 - 2022), vắng bóng các tác phẩm phản ánh sự phát triển của giai cấp công nhân ở...

Tiểu thuyết lịch sử Thái Nguyên từ phương diện cảm hứng sáng tác

Thái Nguyên là một trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội của vùng núi và trung du Bắc Bộ, là một tỉnh có truyền thống lịch sử và văn hóa, giàu tiềm năng...

Văn học Thái Nguyên với đề tài lịch sử

1. Thành tựu và hạn chế của văn học Thái Nguyên về đề tài lịch sử 20 năm đầu thế kỷ XXI 1.1. Một số sáng tác của  nhà văn Thái Nguyên về đề tài...

Từ đội ngũ sáng tác, nghĩ về sự vận động của thơ Thái Nguyên

Để làm nên diện mạo một nền, một vùng văn học, lực lượng sáng tác là yếu tố căn cốt, mang tính quyết định. Lực lượng sáng tác phải đông đảo, đủ mạnh mới...

Tổng quan về văn xuôi Thái Nguyên 20 năm đầu thế kỷ XXI

20 năm, thời gian tuy không dài nhưng đủ để chúng ta nhìn nhận về bức tranh toàn cảnh của văn xuôi Thái Nguyên trên chặng đường đầu tiên của thế kỷ mới. Có...

Nghiên cứu, lý luận – phê bình văn học của các tác giả Thái...

I. Mở đầu Từ năm 2000 - mốc thời gian khởi đầu thế kỷ XXI đến nay, đất nước tiếp tục hành trình đổi mới và hội nhập thế giới trên nhiều bình diện, các...

Vài hình dung về các bạn viết trẻ Thái Nguyên

Nói về những người viết trẻ là nói về sự lựa chọn, sự chuyển động, năng lượng và cảm hứng...

Văn học Thái Nguyên 20 năm đầu thế kỷ XXI – những điểm nhấn...

Thái Nguyên có vị trí trung tâm vùng trung du Bắc Bộ và đã từng là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội của cả vùng Việt Bắc...

Bài mới

Láng giềng

Có một cặp vợ chồng tệ hại mới dọn đến sát nhà tôi...

Ngày xửa ngày xưa

NGÔ THÚY HÀ