Bài mới

Thụy ơi!

Phố đã thưa người. Những ánh đèn loang loáng hắt xuống lòng đường. Bóng tôi và bóng Thụy xiên xẹo, dập dềnh, lúc tụ lại, lúc tan ra...

Cú hích đánh thức những cảm xúc sáng tạo

VNTN - Nằm trong chương trình Lớp tập huấn Mỹ thuật năm 2022, ngày 21/5 các họa sĩ là hội viên Chi hội Mỹ...

Mỹ thuật và cách mạng 4.0

Mỹ thuật (nghệ thuật tạo hình) còn được gọi là nghệ thuật thị giác, bởi ngôn ngữ của loại hình này là ngôn ngữ hình ảnh...