Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện

VNTN- Ngày 18-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện”; trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 1); gặp mặt văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên.

Quang cảnh sự kiện

Clip: Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu đề dẫn Hội thảo (trích)

PGS-TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội thảo. Tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương; 40 văn nghệ sĩ tiêu biểu; các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải thưởng sáng tác; một số nhà khoa học và hơn 5.000 đại biểu tại 195 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023). Sự kiện cũng góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; khẳng định Đảng bộ, chính quyền, văn nghệ sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo nhận được 23 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia lý luận chính trị, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các văn nghệ sĩ của tỉnh, trong số đó có những tham luận rất tâm huyết và ấn tượng được trình bày như: “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 – Nền tảng quan trọng cho việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, của PGS.TS, KTS Trần Trọng Hanh nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Phát huy giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” năm 1943 với vấn đề phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên góp phần thực hiện công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ tỉnh qua từng giai đoạn lịch sử của nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện – Nhìn từ “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” năm 1943, của PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam…

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp phát biểu tham luận tại Hội thảo

 Các tham luận đều khẳng định: trải qua 8 thập kỷ với rất nhiều biến động, các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn vẹn nguyên giá trị. Dưới ánh sáng của Đề cương – Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ đã dày công xây dựng nền văn hóa mới, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Từ trong thời kỳ chiến tranh đến công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng hôm nay, đội ngũ văn nghệ sĩ ngày càng hùng hậu, có sự kế thừa và phát triển vững chắc qua các thế hệ, đóng vai trò quan trọng để đất nước ta ngày nay có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế.

Các văn nghệ sĩ tham dự Hội thảo

 Các tham luận cũng đã làm rõ ý nghĩa, những giá trị bền vững và kết quả việc vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng qua các giai đoạn lịch sử. Đặc biệt là cách thức vận dụng và phát huy giá trị của Đề cương trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Các  tham luận tại Hội thảo cũng chỉ rõ những tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Nguyên “bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện”, khẳng định các giá trị văn hóa, con người Thái Nguyên là một trong những nền tảng quan trọng trong xây dựng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các tham luận cũng phân tích và đề xuất những nội dung, giải pháp, tầm nhìn và định hướng chiến lược của Đảng bộ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Clip: Phát biểu tham luận của nhà thơ Nguyễn Thuý Quỳnh, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh (trích)

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: Các luận điểm của Đề cương đến nay vẫn còn nguyên giá trị, sức ảnh hưởng và tiếp tục cần được vận dụng, kế thừa, bổ sung và hoàn thiện trong sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh, bền vững của đất nước và của tỉnh. Hội thảo đã phân tích và chỉ rõ quá trình vận dụng, kế thừa, phát huy, phát triển các giá trị cốt lõi của Đề cương tại tỉnh Thái Nguyên qua các giai đoạn lịch sử; làm rõ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải trao giải A và giải thưởng cho các tác phẩm thuộc nội dung Quảng bá.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ xây dựng và sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng văn hóa, con người Thái Nguyên trong tiến trình phát triển của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh tham mưu xây dựng tiêu chuẩn, chỉ số đánh giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên “bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện” để góp phần triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tạo ra những bước đột phá trong thực hiện Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Hoàng Sơn trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải B

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải C 

Nhà Nghiên cứu – Lý luận, Phê bình Cao Thị Hồng xúc động: Hội thảo đặc biệt nhấn mạnh văn hóa phải được phát triển song hành cùng kinh tế. Hội thảo cũng đã khơi mở một hướng tư duy, tìm cách làm sao để đi đến mục tiêu là, xây dựng Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện. Những từ chìa khóa này đã bao hàm trong nó rất nhiều khát vọng của nhân dân Thái Nguyên. Từ những vấn đề then chốt trên chúng ta có thể suy nghĩ rất nhiều điều bề bộ hiện nay, để tiếp tục trăn trở, tìm câu trả lời, tìm giải pháp cho những câu hỏi làm thế nào để người Thái Nguyên được sống bình yên hạnh phúc sung túc? Làm thế nào để Thái Nguyên thành một quê hương mà bất cứ ai đến cũng cảm nhận được sự thân thiện?

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã  khen thưởng, trao tặng giấy chúng nhận cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm đoạt giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 1). Đây là cuộc vận động sáng tác được tỉnh tổ chức nhiều năm nay, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ, phóng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong số 21 giải thưởng có 1 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – đấy là điều anh em văn nghệ sĩ của tỉnh luôn tâm huyết và hướng tới. Tại cuộc thi lần này các hội viên thuộc Hội VHNT tỉnh là những người giành được các giải cao nhất. Tác phẩm “Đại đội 915 – Còn mãi với nước non” của Hội VHNT tỉnh giành giải A. 2 tác phẩm “Đồng đội” của họa sĩ Nguyễn Gia Bảy và “Mật lệnh màu lửa” của tác giả Phan Thái giành giải B.

Cũng trong chương trình, tỉnh đã vinh danh, tặng quà cho 40 các đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên. Đây là phần thưởng rất kịp thời để các văn nghệ sĩ có thêm động lực, đóng góp tích cực và đạt thành tích cao trong hoạt động văn học nghệ thuật.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn và đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng các văn nghệ sĩ tiêu biểu

Vinh dự là một trong những thành viên được vinh danh dịp này, NSNA Ngọc Như Hải chia sẻ: Tôi rất vui mừng và tự hào khi những thành tích mình đạt được đã được tỉnh kịp thời ghi nhận. Cảm ơn Tỉnh ủy, Hội VHNT tỉnh đã tạo điều kiện và quan tâm đến anh em văn nghệ sĩ. Đây là động lực để chúng tôi phấn đấu và quyết tâm trở thành những nghệ sĩ có nhiều tác phẩm cống hiến cho tỉnh nhà hơn nữa.

Cặp vợ chồng văn nghệ sĩ Khắc Thiện – Minh Hằng tại sự kiện

Trong số các văn nghệ sĩ được được vinh danh dịp này có 2 cặp vợ chồng là: họa sĩ Dương Văn Chung – ca sĩ Trần Ngọc Hà, NSNA Khắc Thiện – nhà văn Minh Hằng; và 2 anh em nhà văn Hồ Thủy Giang – Đào Nguyên Hải.

Trọng thể, thiết thực, đấy là những nhận xét của các đại biểu khi tham dự chương trình. Lần đầu tiên tại Thái Nguyên một sự kiện mang chủ đề thật gần gũi, cần thiết và mang ý nghĩa rất sâu sắc. Chương trình giúp các nhà quản lý xã hội, các doanh nghiệp và người dân Thái Nguyên xác lập rõ hơn một hướng đi tuy không mới nhưng chưa bao giờ cũ, đó là: Cần lấy các giá trị văn hóa làm nên tảng để phát triển Thái Nguyên theo hướng bền vững trên mọi phương diện.

Hy vọng từ sự kiện này thì tinh thần tôn vinh văn hóa sẽ tiếp tục được lan tỏa, để người Thái Nguyên tự hào, tự tin, trên hành trình hướng về một tương lai phát triển, trên nền tảng bền vững nhân văn nhân bản.

Các đại biểu tham quan Triển lãm ảnh về các thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Quang Khải

(Clip: Anh Tú – Trần Thép)         

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây