Trách nhiệm, chi tiết trong các ý kiến giải trình

Bước vào ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại Tổ và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị UBND tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung nhận được nhiều ý kiến trao đổi.

 Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên giải trình

Tại sao tỷ lệ dân số tham gia BHYT không đạt kế hoạch đề ra?

Mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những thách thức mới, song hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trong 14 chỉ tiêu chủ yếu được nêu trong báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ phát triền kinh tế – xã hội năm 2023 duy có chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT là chưa đạt được kế hoạch đề ra. Kết quả này nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu.

Đoàn Chủ tịch Kỳ họp

Giải trình về kết quả được nêu trong báo cáo kết quả kinh tế – xã hội năm 2022, nhiệm vụ năm 2023, kết quả thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%, thấp hơn 3% so với kế hoạch đề ra.

Giám đốc Sở Y tế Đặng Ngọc Huy, Ủy viên UBND tỉnh, đã giải trình nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. 

Một trong những lý do dẫn đến số lượng người chưa tham gia BHYT còn cao là do số xã đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ra khỏi vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ ngày một tăng. Một bộ phận đồng bào đang sinh sống tại đây không còn được hưởng chính sách hỗ trợ cấp thẻ BHYT từ ngân sách nhà nước, tuy nhiên đời sống vẫn gặp nhiều khó khăn nên chưa tham gia mua BHYT.

Một nguyên nhân khác là một số người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình do thu nhập không ổn định, nên khi đến hạn mua thẻ BHYT chưa tham gia lại (khoảng 11.500 người tính đến tháng 10/2022).

Giám đốc Sở Y tế Đặng Ngọc Huy giải trình

Ông Huy cũng thông tin: Trong học sinh, sinh viên còn 2,8% (tương đương 8.000 người) chưa tham gia BHYT. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 khiến một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng, do vậy từ đầu năm 2022 đến nay, số nhân lực giảm khoảng 4.800 người so với năm 2021. Điều đó đã ảnh hưởng đến số lượng người tham gia bảo hiểm ở khu vực sản xuất này.

Ngoài ra, do Bộ Y tế và Bộ Tài chính chưa có hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể về Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Do đó, còn có khoảng 43.500 người dân thuộc các xã vùng ATK chưa tham gia bảo hiểm y tế.

Cùng với đó, lãnh đạo Sở Y tế cũng đã làm rõ căn cứ và giải pháp để thực hiện chỉ tiêu năm 2023 đã đề ra và chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,5%.

Trong đó đáng chú ý là HĐND tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí địa phương cho người tham gia BHYT hộ cận nghèo, hộ nghèo, có hiệu lực từ 01/01/2022 với mức hỗ trợ 30%.

GRDP bình quân trong 2 năm 2024 – 2025 cần tăng thêm 35 triệu đồng/người

Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trần Quang

Trước băn khoăn của đại biểu HĐND tỉnh về căn cứ xác định chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Trần Quang cho biết: Theo dự thảo Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 xác định chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người năm 2023 là 115 triệu đồng/người/năm.

So với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định đến năm 2025, chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng/người/năm. Như vậy, trong 2 năm 2024 – 2025 cần tăng thêm 35 triệu đồng/người (trung bình mỗi năm cần tăng thêm 17,5 triệu đồng).

Theo Cục trưởng Trần Quang, cơ sở tính toán chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người dựa vào tốc độ tăng của 3 chỉ tiêu là tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng bình quân hàng năm và tốc độ tăng dân số hàng năm của giai đoạn 2021 – 2025.

Trong khi đó, năm 2022 tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao (8,59%), chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 3,52% nên chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người đạt 107 triệu đồng/người/năm, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tăng trưởng kinh tế năm 2021 lại đạt thấp, ảnh hưởng đến chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người, nên các năm 2023 trở đi cần phải tăng tốc để bù đắp phần thiếu hụt của năm 2021.

Cục trưởng Trần Quang lý giải: Năm 2023 kế hoạch tăng trưởng là 8,5% và chỉ số giá năm 2023 theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra là tăng bình quân khoảng 4,5% thì chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người tỉnh Thái Nguyên năm 2023 sẽ đạt cao hơn mức 115 triệu đồng/người/năm.

Do vậy, để đạt được mục tiêu GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 là 150 triệu đồng/người/năm, theo cơ quan Cục Thống kê thì chỉ tiêu quan trọng nhất là tốc độ tăng trưởng các năm 2024 – 2025 cần đạt từ 8,4% trở lên và chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân khoảng 4%/năm.

Diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ thuê, mượn, ở nhờ là 8m2 sàn/người

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Đức Khánh

Trong phiên thảo luận tổ diễn ra chiều ngày 7/12, các đại biểu đã dành nhiều ý kiến đối với nội dung quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu đề nghị cơ quan tham mưu làm rõ căn cứ đề xuất về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ là 8m2 sàn/người cũng như những tác động ảnh hưởng của chính sách khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết…

Giải trình nội dung này, Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Đức Khánh khẳng định việc xây dựng Nghị quyết đảm bảo quy định theo Luật Cư trú năm 2020.

Diện tích nhà ở tối thiểu phù hợp với tình hình thực tiễn về các loại nhà ở trên địa bàn tỉnh đối với nhà ở cho sinh viên, người thu nhập thấp các đô thị, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp thuê do người dân xây dựng có diện tích khoảng 12- 20m2.

Diện tích này cũng phù hợp đối với nhà ở gia đình thuê, mượn, ở nhờ. Đây cơ bản là nhà ở dành cho gia đình do chủ nhà không dùng đến.

Ông Khánh cũng nhấn mạnh, việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu này nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, nhất là công nhân, lao động tự do, người có thu nhập thấp chưa có nhà ổn định được đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh. Còn diện tích nhà ở bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021 đạt 26,6 m2 sàn/người. Và, theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạnh 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2040 đã được UBND tỉnh phê duyệt đến năm 2025 đạt 29,5 m2 sàn/người và năm 2030 đạt 34,4m2 sàn/người.

Đánh giá tác động, ảnh hưởng của chính sách khi HĐND tỉnh thông qua nghị quyết với các dự kiến số lượng người đăng ký thường trú hằng năm; nguồn cung nhà ở trên địa bàn tỉnh; tác động đến kinh tế và đời sống của các hộ gia đình có từ 3, 4 người trở lên… ông Khánh thông tin:

Diện tích nhà ở tăng thêm giai đoạn 2021 – 2025 từ các nguồn cung các dự án phát triển nhà ở và nhà ở người dân tự xây với tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm 6.562.256 m2, tương ứng với tổng số căn hộ hoàn thành là 51.495 căn. Trong đó: nhà ở thương mại với số căn hộ là 15.194 căn. Nhà ở xã hội với số căn hộ là 1.741 căn và nhà ở tái định cư có số căn hộ là 8.141 căn. Nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng với số căn hộ là 26.419 căn.

Thêm một yếu tố thuận lợi nữa là trong các năm gần đây bên cạnh việc nhà ở do người dân tự xây đạt mức cao, thì nguồn cung nhà ở từ các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị cung cấp ra thị trường sản phẩm nhà ở với số lượng và chất lượng ổn định.

Các đại biểu theo dõi phiên giải trình tại Kỳ họp

Cũng tại phiên làm việc, đại diện các cơ quan chức năng còn giải trình nhiều nội dung đối với Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quyết định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh và Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.  

Kim Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây