Tôn vinh sức mạnh cộng đồng dân cư

Trong những ngày này, các khu dân cư trong cả nước nói chung và ở Thái Nguyên nói riêng đang đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là hoạt động thể hiện sinh động cho sự gắn kết tình làng, nghĩa xóm, là cầu nối giữa ý Đảng – lòng dân.


Ngày Hội tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong cộng đồng các khu dân cư. (Ảnh: Người dân xã Phú Thượng, Võ Nhai mặc trang phục truyền thống trong những ngày lễ hội).

Nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, phóng viên Văn nghệ Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xoay quanh nội dung này. Trân trọng giới thiệu cùng độc giả!

Xin cảm ơn ông đã dành cho Văn nghệ Thái Nguyên cuộc trò chuyện này!

Thưa ông, có thể thấy việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng có sức lan tỏa và có tác động tích cực tới từng khu dân cư trên địa bàn tỉnh,ông có thể cho biết ý nghĩa và mục đích cao nhất của Ngày hội?

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh: Một trong những hoạt động trọng tâm, ý nghĩa vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930) thời gian qua, đó chính là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã trở thành một hoạt động xã hội rất thiết thực, không chỉ đem lại không khí vui tươi, đầm ấm của tình làng, nghĩa xóm, mà còn là diễn đàn rộng rãi để mọi tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở, từ mỗi người dân ở khu dân cư.

Thông qua Ngày hội, khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tăng cường và phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày hội còn là dịp để cán bộ, đảng viên gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; để chia sẻ, tháo gỡ những vấn đề người dân băn khoăn, kiến nghị, qua đó tăng cường sự đồng thuận xã hội, tạo mối gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Đây cũng là dịp để MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là cấp cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư nhìn nhận, đánh giá lại một năm phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng ở địa phương; đặc biệt là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Vậy, theo đánh giá của ông Ngày Hội được tổ chức ở từng khu dân cư thời gian qua đã “chạm” tới được mục tiêu, ý nghĩa đã đề ra của hoạt động này chưa?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Trong những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tham mưu cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức có hiệu quả các hoạt động của Ngày hội; đưa Ngày hội trở thành ngày hội của toàn dân, là hình thức tập hợp và biểu dương lực lượng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với hoạt động vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11 hàng năm), cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ngày hội đã góp phần động viên Nhân dân đoàn kết, thi đua phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo và hiệu quả, nhiều tấm gương điển hình, tiêu biểu ở khu dân cư được biểu dương; nhiều gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, học sinh hiếu học được quan tâm giúp đỡ; các hoạt động thăm, tặng quà của các cấp, các ngành, nhà hảo tâm nhân dịp Ngày hội hàng năm càng biểu thị thêm cho giá trị và ý nghĩa của khối đại đoàn kết.

Trong Ngày Hội, bên cạnh phần lễ, nhiều khu dân cư còn tổ chức phần hội. Qua đó, tính truyền thống, nét văn hóa của địa phương, dân tộc, cộng đồng dân cư đã được bảo tồn và phát huy như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Ngày hội được các khu dân cư trong tỉnh tổ chức với các nội dung, hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả. Việc tổ chức Ngày hội được tổ chức đảm bảo tính thiết thực. Đặc biệt là Ngày Hội đã huy động được sự tham gia của cả cộng đồng.

Tại các khu dân cư, phần Lễ được tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung phần Hội, tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia của người dân. Nhiều lễ hội dân gian được các khu dân cư giữ gìn phát huy như: Tung còn, đẩy gậy, kéo co, đi cầu kiều, đi cà kheo; giã bánh dày, nấu xôi ngũ sắc, tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các câu lạc bộ, các khư dân cư; tổ chức bữa cơm đại đoàn kết.., qua đó thắt chặt thêm tình làng, nghĩa xóm.

Bên cạnh các hoạt động ý nghĩa trên, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư còn gắn với việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông có thể thông tin về kết quả thực hiện cuộc vận động này trên địa bàn tỉnh trong những năm qua?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Hàng năm, tại mỗi cộng đồng dân cư đều tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động, đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích cao.

Xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hoá là một trong những nội dung thi đua luôn được Nhân dân quan tâm, triển khai thực hiện. Ngay từ đầu năm, các khu dân cư đã hướng dẫn, vận động các hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng xóm, tổ dân phố văn hóa đã có bước phát triển mạnh mẽ và được cộng đồng dân cư hưởng ứng tích cực, tạo thành khối đại đoàn kết gắn bó giữa các hộ gia đình. Cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện, kinh tế ngày một nâng cao, đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân ngày càng phong phú, lành mạnh…


Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành Ngày Hội của Nhân dân

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia đóng góp xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao, tu bổ các di tích, danh thắng, nhằm phát huy, giữ gìn các di sản văn hoá, cảnh quan môi trường ở địa phương. Công tác bình xét gia đình đạt văn hoá, khu dân cư văn hoá trên địa bàn tỉnh diễn ra dân chủ, công khai minh bạch và theo đúng quy định.

Để kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có hướng dẫn MTTQ các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện Cuộc vận động. Và, việc khen thưởng thường được trao vào dịp tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc càng tạo nên khí thế vui tươi, phấn khởi hơn.

Vậy năm 2022, kết quả cụ thể mà các gia đình, khu dân cư đã đạt được như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Năm 2022, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, (theo ước tính), toàn tỉnh có trên 90% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trên 85% xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá.

Để gìn giữ, hun đúc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ông có thể chia sẻ về những kế hoạch mà MTTQ sẽ triển khai trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Thanh Tùng: Mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Kết quả của Ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội từ mỗi xóm, tổ dân phố, cụm dân cư…

Theo đó, cần chú trọng nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đổi mới và nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục phát huy sự sáng tạo đổi mới trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương.

Đồng thời, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn triển khai tổ chức Ngày hội cũng như huy động các nguồn lực, thực hiện tốt việc xã hội hóa tạo nguồn lực trong việc tổ chức Ngày hội.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn ông đã dành cho Văn nghệ Thái Nguyên cuộc trò chuyện này!

Kim Ngân (thực hiện)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây