Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trong tình hình mới

“Nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay” là chủ đề Hội thảo khoa học do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng nay (15/9).


Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (chủ trì) phát biểu khai mạc Hội thảo

Hội thảo được tổ chức tại di tích Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc, xã Bình Thành, huyện Định Hóa. Cách đây 73 năm, tại đây đã khai giảng lớp đầu tiên của Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh).

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Vũ Duy Hoàng nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong giảng dạy, học tập; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Với tinh thần đó, hơn 20 báo cáo tham luận được gửi tới Hội thảo đã khẳng định vai trò, tầm quan trọng của lý luận chính trị trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay. Đồng thời làm rõ những vấn đề cần quan tâm trong công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở cũng như sự cần thiết phải đổi mới nội dung, phương thức công tác lý luận luận chính trị tại các địa phương, đơn vị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.


TS. Nguyễn Thị Huệ Chi, Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu, làm rõ hơn những kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; Những khó khăn, hạn chế và cùng bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Cùng với đó là những kiến nghị, đề xuất với tỉnh, với Trung ương về lĩnh vực công tác lý luận chính trị nói riêng và công tác tuyên giáo nói chung.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thảo còn có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp tục triển khai có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích

Thành công của Hội thảo sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thật sự tiên phong, gương mẫu, có phẩm chất, năng lực,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Di tích

Trước đó, các đại biểu tham dự Hội thảo đã dâng hương trồng cây lưu niệm tại Di tích.

Kim Ngân

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây