Số hóa dữ liệu hộ tịch, dân cư: Quyết tâm về “đích” đúng hẹn

Phát biểu tham luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) diễn ra ngày 9/8 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Thái Nguyên phấn đấu đến ngày 30/10/2022 sẽ hoàn thành và sử dụng kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt và quyết tâm của các cấp, ngành liên quan, Thái Nguyên đã và đang nỗ lực để về đích đúng hẹn như khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06.

Với mong muốn và quyết tâm trở thành một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện Đề án 06, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/2/2022 triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; thành lập, kiện toàn Tổ công tác của tỉnh và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác. UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương thành lập tổ công tác thực hiện Đề án 06. Theo đó, 9/9 đơn vị cấp huyện, 178/178 đơn vị cấp xã; 2.245/2.245 tổ công tác tại các tổ, thôn, xóm đã được thành lập và khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Các sở, ban, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, là đơn vị được chọn làm điểm, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06. Đặc biệt, việc đẩy mạnh công tác số hóa, nhập thông tin sổ hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một cách khẩn trương, quyết liệt. Tỉnh đã lựa chọn 4 xã, phường triển khai thí điểm, gồm: Phường Gia Sàng, Quang Trung thuộc TP. Thái Nguyên; xã Thành Công, Phúc Thuận thuộc TP. Phổ Yên.

Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) là “bộ não số” của tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về tỉnh trên mọi lĩnh vực.

Những ngày cuối tháng 8/2022, có mặt tại phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên) – 1 trong 4 xã, phường được tỉnh chọn làm điểm trong thực hiện công tác số hóa, nhập thông tin sổ hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chúng tôi thấy đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vẫn đang miệt mài với công việc rà soát, đối sánh nhập số liệu hộ tịch, dân cư vào phần mềm trên máy tính. Nhiều hồ sơ, tài liệu được đem ra tra cứu, lấy dữ liệu thông tin đã cũ, nát, buộc người thực hiện phải cẩn trọng lật giở, vừa đọc vừa dịch vừa đối sánh khiến việc nhập dữ liệu mất khá nhiều thời gian.
Trong vài phút giải lao ngắn ngủi, chị Nguyễn Thị Minh Huệ, công chức Tư pháp – Hộ tịch, UBND phường Gia Sàng chia sẻ: Thời gian đầu thực hiện nhiệm vụ (làm điểm), chúng tôi được ngành Công an hỗ trợ máy móc, thiết bị, việc nhập dữ liệu được chia thành 5 ca trong ngày, làm việc ngoài giờ, cả ngày nghỉ để đẩy nhanh tiến độ. Có ngày cao điểm chúng tôi nhập được từ 700 đến 800 trường hợp. Tuy nhiên, một trong những khó khăn là những sổ sách có từ trước năm 2000 hiện nay đã cũ nát nên thông tin ghi trên giấy không còn rõ ràng mà phải vừa đọc vừa nghiên cứu đối sánh nên mất nhiều thời gian.

Còn ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Gia Sàng thông tin: Khi được chọn thực hiện thí điểm, chúng tôi đã xin ý kiến Đảng ủy để huy động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện. Bên cạnh công chức, viên chức của UBND phường, các giáo viên thuộc các trường học trên địa bàn cũng được huy động. Chúng tôi phấn đấu đến hết tháng 8/2022 sẽ hoàn thành 100% việc nhập dữ liệu cơ bản. Còn những trường hợp thiếu, chưa rõ thông tin sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện để tạo dữ liệu sạch.

Cũng như phường Gia Sàng, đến nay, 3 xã, phường còn lại được chọn thực hiện thí điểm số hóa, nhập thông tin sổ hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã cơ bản hoàn thành. Đến hết tháng 8/2022, tại 4 xã làm điểm sẽ đạt 100% khối lượng công việc. Sau thí điểm tại 4 xã, phường trên, việc số hóa hộ tịch, dân cư đã được triển khai rộng rãi tại 174 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. Hiện, các địa phương này đang khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị để thực hiện.

Cán bộ, công chức phường Gia Sàng (TP. Thái Nguyên) miệt mài, khẩn trương với công việc rà soát, đối sánh, nhập dữ liệu hộ tịch, dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Ví dụ như xã Đồng Liên (TP. Thái Nguyên). Những ngày này, xã đang huy động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên các trường học trên địa bàn sử dụng thành thạo máy tính) phối hợp với lực lượng công an cập nhật dữ liệu hộ tịch, dân cư lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nhằm đẩy nhanh tiến độ, đội ngũ này được chia làm 3 ca/ngày để việc nhập dữ liệu được diễn ra liên tục, đạt kết quả cao.

Ông Nguyễn Hữu Sơn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhận định: Với tiến độ như hiện nay, toàn tỉnh sẽ đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng kho dữ liệu dùng chung phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính trước ngày 30/10/2022 như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, kết quả báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06, toàn tỉnh đã tổ chức nhập, làm sạch thông tin hộ tịch trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với 23.711/43.012 hồ sơ, đạt tỷ lệ 55,13%. Đồng thời cung cấp dữ liệu hộ tịch đã được số hóa cho Bộ Công an để phân tích, đối khớp cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Để khắc phục tình trạng thiếu máy móc thiết bị, tỉnh cũng đã đồng hành cùng Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Bộ Công an) tiến hành cấp, lắp đặt thêm 230 bộ máy tính phục vụ, đáp ứng yêu cầu công tác nhập dữ liệu.
Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06, Thái Nguyên đã nhập cuộc với tinh thần “chủ động triển khai thực hiện số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung để phục vụ giải quyết các dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính mà không trông chờ vào việc triển khai của các bộ, ngành”. UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tích cực, sáng tạo, nỗ lực, cố gắng triển khai các nhiệm vụ Đề án 06. Từ những nỗ lực trên, sau 6 tháng thực hiện, tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng như: Hoàn thành 22/25 dịch vụ công thiết yếu; đã cấp 985.678 căn cước công dân gắn chip (đạt 94,85%) và cấp được 58.816 tài khoản định danh điện tử cho công dân. Hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh đủ điều kiện đáp ứng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thái Nguyên thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022. Riêng đối với 25 dịch vụ công thiết yếu, thực hiện số hóa tại bộ phận một cửa các cấp từ 1/7/2022.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về 25 dịch vụ công thiết yếu được tỉnh thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú và sáng tạo như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, ứng dụng C-ThaiNguyen, ThaiNguyen-ID; thiết kế pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử với nội dung ngắn gọn, sinh động, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Cùng với nỗ lực và thành quả bước đầu của trong thực hiện Đề án 06, một thành quả đáng mừng nữa là vừa qua, theo công bố của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chỉ số đánh giá chuyển đổi số – DTI 2021, tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 4 bậc so với năm trước). Trong khi đó, năm 2019, Thái Nguyên chỉ xếp thứ 44/63 cả nước. Đây là kết quả của một chủ trương đúng, đồng thuận cao, hành động quyết liệt từ lãnh đạo tỉnh đến cơ sở cũng như sự tham gia, ủng hộ nhiệt tình của người dân, doanh nghiệp sau hơn 1 năm Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030. Với những nỗ lực và kết quả trên, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Thái Nguyên sẽ sớm hoàn thành Đề án 06 và luôn là một trong những tỉnh, thành đứng đầu cả nước về chuyển đổi số.

Hoàng Nam

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây