Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo

Sáng 28/7, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị Phát động phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo Việt Nam”.

Đại diện các cơ quan báo chí ký cam kết giao ước thi đua

Dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thực hiện theo 6 tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và 6 tiêu chí văn hóa của người làm báo Việt Nam theo hướng dẫn của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào hướng tới mục tiêu:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí.

Tạo ra các sản phẩm báo chí giàu chất văn hóa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa, đạo đức và lòng nhân ái, góp phần xây dựng con người có nhân cách và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Muốn làm được điều đó, đòi hỏi các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng trong gìn giữ, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển”.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Kế hoạch chi tiết của Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thể hiện quyết tâm thi đua xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí

Cũng tại Hội nghị, các cơ quan: Hội Nhà báo tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH tỉnh, Báo Quân khu I, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên và Trung tâm thông tin tỉnh đã ký cam kết giao ước thi đua Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Kim Ngân 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây