Người lao động qua góc nhìn của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Nguyên

Ảnh: Việt Hùng

Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

Ảnh: Quốc Chính

Ảnh: Việt Hùng

Ảnh: Việt Hùng

Ảnh: Đào Ngọc Long

Ảnh: Khắc Thiện

Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

Ảnh: Vũ Kim Khoa

Ảnh: Cao Ninh

Ảnh: Mai Đồng

Ảnh: Thanh Huyền