Thơ Đinh Tiến Hải

Tặng vật xuân

Chắt lọc từ trời
giọt sương treo trên lá biếc
đường làng mưa thanh tân

Chắt lọc từ đất
cánh đồng ngây ngất hương
bay lên ước vọng

Vạn vật tự tình trảy hội
mùa xanh nách lá
tháng giêng thi nhau sinh sôi

Nắng vàng như tơ lụa mỏng
xua tan từng bụm sương
hạt mầm ủ vào đất ẩm
tặng vật xuân.

Suối nguồn

Suối trắng buốt tóc mây
Từng bông hoa sim reo vui
Reo vui…

Sắc đẹp của núi
Non cao của đồi
Nàng công chúa ngàn năm lộng lẫy trên những
bước chân tu
Nụ quỳnh run run mở sáng

Đêm lắng nghe
Tiếng hạt cựa mầm
Giọt sương ngủ mơ hoa vối nở
Hoa mua tím bờ tháng giêng

Chuông chùa thỉnh vào thinh không
Giật mình chim bay về tổ
Nghi lễ đại ngàn thức dậy
Cho cây đơm hoa
Dòng sông đừng khô cạn
Cho rễ nảy chồi tươi
Trên mạch nguồn con suối

Chiều xanh
Vàng hoa biêng biếc
Tôi uống cạn chiều trên mắt lá thông non.

Đinh Tiến Hải