Đông đảo văn nghệ sĩ, trí thức tham gia học tập Kết luận, Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

VNTN- Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học – nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 223 điểm cầu trên cả nước, dưới sự chủ trì của đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Thái Nguyên, Đài PT-TH Thái Nguyên, Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên; Chi hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Phùng Hữu Phú – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

GS. TS Phùng Hữu Phú đã tập trung làm rõ 3 vấn đề: Vì sao cần nhấn mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW.

Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự “là đạo đức là văn minh”; đồng thời phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Đông đảo đại biểu văn nghệ sĩ của tỉnh tham dự hội nghị

Nhằm tạo được sự thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân được tăng cường, lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, Liên hiệp các hội Văn học – Nghệ thuật, Liên hiệp các hội Khoa học – kỹ thuật, các đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đồng thời, mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nghiên cứu, học tập, quán triệt. Qua đó, nhằm thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Huy Văn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây