Chùm thơ dự thi của tác giả Du An

Bán lợn

Đàn lợn thôi không róng rít

Ngủ ngoan nào nhé chăn nuôi

Năm nay sao mà kém thế

Giá xuống đáy rồi… xuống nữa hay thôi

 

Nhà nông không thể không lợn

Không lợn… sao đứng đắn con người

Mấy ngả ruộng nương còn lối về chuồng trại

Mồ hôi xuôi cùng dòng cám tươi

 

Khách tạt chơi khen lợn chóng nhớn

Thôi em xin… nay còn ngày mai

Cuối xóm đầu thôn bổng trầm tấm tắc

Qua trăm ngày hẵng nói chuyện một hai

 

Ngoài sông một tiếng ùm buông bỏ

Trên chợ phản thịt kéo tay lôi

Anh lái dạo này nhạt nhạt

Nụ cười chưa ngược đã xuôi

 

Xin đừng nhân tấn tấn triệu triệu

Lợn trong chuồng, người trong buồng

Gió đẩy cành tre, gió thốc cành tre

Mấy lần đứt dây cánh diều làng quê

 

Đàn lợn sáng nay cho ăn không ăn

Ông chủ chiều nay nhận tiền bán lợn xong

Khóc ướt tiền. 

 

Đêm đồng vỡ

Trong ngôi nhà rong đuôi chó

Những con cá quả ngủ mê

Ú ớ bong bóng sao khuya

Màn đêm cho ai nhìn thấy

 

Mấy chép đang thì chép mẩy

Vết chân làm luôn cái giường

Vào giấc lúc vảy bóng nhẫy

Nước đồng văn vắt như gương

 

Ngủ vẫn thức mà tuốt gươm

Tôm càng gật gà sờ sợ

Biết đâu sáng mai buổi chợ

Đồng mình con hy con sinh

 

Cái vỏ thuốc sâu không ngủ

Đung đưa tìm nắp đậy mình

Sao xuống chỗ yên lành ấy

Sóng lên mặt nước rung rinh.

Du An

(Điện Biên)