Thông báo: Về việc thay đổi trụ sở làm việc của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên

75

VNTN – Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo về việc thay đồi trụ sở làm việc tạm thời của Hội và Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên để xây dựng, sửa chữa trụ sở cũ, cụ thể như thông báo dưới đây:

VNTN