Đêm ta và phố

83

Một đêm ta với phố
Nơi con sông ngủ nhờ
Sáng mai rồi sông chảy
Phía hạ nguồn lô nhô

Một đêm ta với phố
Hiểu nhau không cần lời
Phố vội hay ta vội?
Bàn chân khua phố rơi

Dòng người như mắc cửi
Lướt qua nhau chẳng nhìn
Sông nằm nghiêng mắt phố
Quên cả lời sóng xô

Một đêm ta với phố
Díu dang chẳng muốn rời
Nghe thì thào phố thở
Sáng trời tóc bạc phơ.

Phùng Hiếu