96,46% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh “đạt chuẩn văn hóa”

43

VNTN – Sáng 31/12, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 – 2021.

Quang cảnh Hội nghị ở điểm cầu chính tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đến 9 điểm cầu tại UBND các huyện, thành, thị trong tỉnh. Tham dự tại điểm cầu chính tại có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… 

Trong những năm qua, Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thu được những kết quả tích cực, có tác động mạnh mẽ và ảnh hưởng tới nhiều mặt của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thi đua lao động, sản xuất ngày càng vững mạnh trong tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Phong trào được chú trọng, triển khai theo hệ thống từ cấp tỉnh đến cơ sở với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Báo chí, hội nghị chuyên đề, hệ thống pano, áp phích, băng rôn, các chương trình thông tin lưu động, tuyên truyền, các hội thi tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động của cơ quan, ngành, đoàn thể.

Từ năm 2015 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng được 14 phóng sự chuyên đề về đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức lao động phát trên sóng truyền hình tỉnh; tổ chức trên 1.500 cuộc giao lưu, liên hoan văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được trên 1.000 hội nghị tuyên truyền pháp luật về văn hóa cho gần 300.000 lượt CNVCLĐ tham gia…

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình cùng với các đơn vị, địa phương theo dõi, triển khai Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đến 100% công đoàn các cơ sở. Phong trào đã được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng và triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thông qua thực hiện tốt Phong trào đã tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phấn đấu, nâng cao hiệu quả công việc.

Năm 2015, toàn tỉnh có 1.453/1.551 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “đạt chuẩn văn hóa” (đạt 93,68%). Đến năm 2021, toàn tỉnh đã tăng lên 1.535/1.591 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “đạt chuẩn văn hóa” (đạt 96,48%), tăng 2,8%.

Giai đoạn 2017 – 2021, toàn tỉnh có 1.047 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (300 cơ quan, 666 đơn vị, 81 doanh nghiệp) đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận lại và cấp Bằng công nhận “đạt chuẩn văn hóa” 05 năm liên tục; 109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu được Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp đề xuất và đủ điều kiện nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc cho trong triển khai thực hiện Phong trào giai đoạn 2015- 2021.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2015 – 2021.

Ông Phạm Văn Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Bằng công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa” cho các đơn vị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra những tham luận, đóng góp những sáng kiến, cách làm hay để việc triển khai thực hiện Phong trào xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng và đạt được kết quả cao hơn nữa.

A.T