Ngày mới ở Công ty than Khánh Hòa qua ống kính của NSNA Khánh Vân

Con chào bố

Ngày mới

Chung sức

Dưới tầng sâu

Người thợ làm chủ công nghệ mới

Chiều ở lòng moong

Chỉ đạo sản xuất trên công trường

Phun hơi nước chống bụi

“Hoa” văn phòng

Khánh Vân