Tập trung triển khai để nghị quyết đi ngay vào cuộc sống

VNTN- Sau 3 ngày kết hợp họp trực tiếp và tự nghiên cứu tài liệu, Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu bế mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận đối với 54 nội dung do Ủy ban MTTQ, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình.

Đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu, trao đổi, góp ý về các nội dung trình tại kỳ họp, về các giải pháp để dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Thông qua các phiên thảo luận tổ, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, các đồng chí lãnh đạo UBDN tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm những nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm. Đây là cơ sở quan trọng để Kỳ họp biểu quyết thông qua các Nghị quyết bảo đảm đúng quy định của pháp luật và có tính khả thi cao.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ đã diễn ra trong không khí dân chủ, xây dựng, tranh luận sôi nổi, làm rõ trách nhiệm của người được chất vấn, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trước cử tri và nhân dân.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 38 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết thường kỳ và 30 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ đồng thuận cao.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Đây là những Nghị quyết rất quan trọng, thể chế hóa chủ trương của Đảng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, là căn cứ để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện trong năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng đã thông qua “Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2026”.

Biểu quyết thông qua nghị quyết tại phiên bế mạc

Ngay sau Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, để nghị quyết đi ngay vào cuộc sống. Tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội ngay từ những tuần đầu, tháng đầu năm 2022.

Đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, những ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giải quyết thật tốt, thật khẩn trương các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để thúc đẩy sự phát triển của mọi mặt đời sống xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong bối cảnh mới.

Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá, phục vụ các hoạt động của nhân dân đón Tết “Nhâm Dần”. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, người lao động bị ảnh hưởng do tác động tiêu cực của dịch bệnh COVID-19…

Kim Ngân