Như là mơ

57

Chiều nay bất chợt đông về
Khói lên từ cánh đồng quê khi nào

Nằm nghe câu hát đồng dao
Qua từng cơn gió tan vào hư không

Chiều nay bất chợt mùa đông
Bóng cây bàng cạnh bến sông cũng gầy

Kìa bông xuyến trắng thơ ngây
Đang thiu thiu ngủ dưới bầy sương non

Ngày nào mẹ hát ru con
Cái cò cái vạc vẫn còn trong mơ

Chiều về qua ngõ bao giờ
Tiếng chuông chùa rụng vỡ hờ chân mây.

Trần Xuân Trường