03 | Thái Nguyên – Nơi chắp cánh ước mơ | Hoàng Thị Hiền