Thông báo: Về việc gia hạn thời gian tổ chức Cuộc thi “Tôi và Thái Nguyên”

104

VNTN – Thực hiện Kế hoạch số 09a/KH, ngày 17/9/2021 của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, cuộc thi “Tôi và Thái Nguyên” được phát động từ ngày 20/9/2021 đến ngày 20/10/2021, đã nhận được nhiều sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các tác giả từ khắp mọi miền tô quôc.


Để các tác giả quan tâm đến cuộc thi “Tôi và Thái Nguyên” có thời gian thu thập dữ liệu đồng thời đảm bảo số lượng, chất lượng của tác phấm tham gia dự thi, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên thông báo gia hạn thời gian tổ chức Cuộc thi “Tôi và Thái Nguyên” như văn bản dưới đây:

VNTN