Thơ Dương Văn Mưu

Đeo khẩu trang cho bưởi

Tháng Tám nắng vàng như mật
Bưởi xanh xúng xính trên cành
Cố trốn từng làn nắng gắt
Đợi ngày đủ chín thì thơm

Thương bưởi, ông vội đi gom
Những chiếc khẩu trang cũ kĩ
Cẩn thận bọc vào tránh nắng
Thu sang chờ đón chị Hằng

Quả nào cũng đeo khẩu trang
Màu xanh, màu trắng màu vàng
Bé cười: Ông đang giúp bưởi
Phòng tránh Côvid an toàn…

Quê ngoại

Quê ngoại hiu hiu gió thổi
Cổng làng hun hút rêu xanh
Bàn chân con đi mát mịn
Véo von chim hót trên cành

Quê ngoại vi vu cánh diều
Đê làng nâng bàn chân nhỏ
Lũ trẻ gò lưng níu gió
Vô tư răng sún chân trần…

Quê ngoại nghiêng nghiêng bóng chiều
Ông bà hiền từ dưới cỏ
Rưng rưng mắt con nhòa đỏ
Tuổi thơ bám gót theo về…