Tặng bố

HOÀNG TRÍ KIÊN

Năm nay bố bốn tám
Hai năm nữa – năm mươi
Chớp mắt được một thoáng
Mà đã nửa đời người

Con mới mười bảy tuổi
Chưa được… một phần ba
Vẫn trẻ con, chưa lớn
Còn bố… chuẩn bị già!!

Ngày xưa nhiều gian khó
Bây giờ cũng thế thôi
Vì bố luôn biết rõ
Vất vả mới thành người!

Nên bố vẫn dạy con
Và cả chị Trinh nữa
“Nỗ lực hết sức con,
Sẽ chẳng bao giờ thừa!”

Con thấm rồi, câu nói:
Dẫu đi khắp mọi nơi
Nhưng chẳng ai tuyệt nhất
Chỉ bố nhất trên đời!!

Vài dòng thơ nho nhỏ
Gửi đến ông bố “to”
Chúc mừng sinh nhật bố!
Con lớn rồi, đừng lo…..