Chất liệu Sơn dầu qua nét vẽ của sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ Thuật Việt Bắc

Tác phẩm Thiếu nữ của Hoàng Thị Ngọc Mai, lớp Trung cấp Hội họa K25.

Tác phẩm Bà và cháu của Phạm Văn Sơn, lớp Trung cấp Hội họa K25.

Tác phẩm Điệp của Bàn Mỹ Loan, lớp Trung cấp Hội họa K25.