Tăng cường phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa

VNTN – Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 24/6/2021 về việc Phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu (ATK) Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên.

 Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên

Mục tiêu của Quy hoạch nhằm hình thành điểm tham quan về nguồn, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ người Việt Nam, điểm du lịch văn hóa, lịch sử đặc sắc của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc. Đồng thời, khai thác, phát huy giá trị di tích phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn di sản văn hóa và bản sắc văn hóa địa phương.

Tổng diện tích lập quy hoạch là 197 ha, thuộc địa bàn các xã Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, Bảo Linh, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên và các khu vực cảnh quan, di tích phụ cận có liên quan, trong đó: Khu vực bảo vệ của di tích có diện tích là 47,83 ha; Khu vực mở rộng bảo vệ cảnh quan, phát huy giá trị di tích phục vụ du lịch có diện tích là 149,17 ha.

Theo định hướng quy hoạch, chuyển chức năng Bảo tàng ATK thành Nhà trưng bày di tích Bác Hồ ở và làm việc trong giai đoạn 1948 – 1954 tại đồi Tỉn Keo. Khu vực Di tích Bác Hồ ở Khuôn Tát (gồm cây đa, đoạn suối Khuôn Tát, nhà sàn và hầm ở đồi Nà Đình) sẽ được bảo tồn nguyên trạng cấu trúc không gian, cảnh quan đoạn suối Khuôn Tát. Di tích nơi ở và làm việc đầu tiên tại chiến khu Việt Bắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được bảo tồn các công trình đã được phục hồi.

Đối với di tích địa điểm Tổng bí thư Trường Chinh và Văn phòng T.Ư Đảng làm việc giai đoạn 1947 – 1949 tại Phụng Hiển, sẽ xây dựng lại bia tưởng niệm; tôn tạo cảnh quan di tích, sân vườn, đường dạo; trồng bổ sung cây xanh và xây dựng mới một số công trình phụ trợ… Các cảnh quan tự nhiên gắn với nhiều điểm di tích cũng được bảo tồn gồm: rừng di tích trên đồi Nà Đình; rừng cọ, đồi chè trên đồi thuộc khu di tích, đặc biệt là các cây xanh có giá trị và ý nghĩa lịch sử như rặng dâm bụt, cây trám, cây đa…

Ngoài ra, sẽ tập trung vào phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch chủ đạo dựa trên tiềm năng về tài nguyên tự nhiên và văn hóa sẵn có của khu vực, gồm: Tham quan di tích văn hóa – lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch tìm hiểu văn hóa bản địa; các sản phẩm du lịch gắn với các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương. Khuyến khích các sản phẩm du lịch do người dân địa phương tổ chức quản lý và khai thác theo hướng mỗi bản, mỗi điểm di tích một sản phẩm du lịch đặc trưng.

Một số hình ảnh Đoàn khảo sát của Cơ quan tư vấn thuộc Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch cùng cán bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tại Lán Khau Tý và Suối Khuôn Tát

                                                                                              Nguyễn Đình Hưng