Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, xuất bản

VNTN – Chiều 14-7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản. Hội nghị được kết nối đến 52 điểm cầu với trên 2.900 đại biểu tham gia học tập.

Dự điểm cầu tại tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên chủ chốt của các cơ quan báo chí, xuất bản trong tỉnh.

Các đại biểu tham gia điểm cầu tại Thái Nguyên

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt các cơ quan báo chí, xuất bản phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu những nội dung của nghị quyết, bám sát yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với hoạt động báo chí, xuất bản hiệu quả. Đó là quan tâm nghiên cứu, thảo luận sâu nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII, nhất là các nội dung có liên quan đến công tác báo chí, xuất bản được văn kiện Đại hội XIII chỉ rõ, như: Xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại; thực hiện tốt quy hoạch phát triển báo chí truyền thông, sắp xếp ngành xuất bản theo hướng tinh gọn, hiện đại hóa, kiên quyết đấu tranh loại bỏ những thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động ảnh hưởng đến chính trị, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết với 2 chuyên đề. Chuyên đề 1: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng do PGS-TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo. Chuyên đề 2: Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản từ khi đổi mới đến nay, do đồng chí Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày.

 Qua Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt đầy đủ, sâu sắc về những quan điểm, định hướng của Đảng, từ đó vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí, xuất bản. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phản ánh đậm nét những diễn biến quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước, đặc biệt là các sự kiện chính trị trọng đại, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới.

A.T

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây