Bầu cử ở miền núi tỉnh Thái Nguyên

VNTN – dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp nhưng hơn 938.000 cử tri trong toàn tỉnh Thái Nguyên với đủ các thành phần, lứa tuổi, những cử tri trong khu cách ly và đặc biệt là đông đảo cử tri đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc tỉnh Thái Nguyên vẫn đi thực hiện nghĩa vụ công dân của mình đầy đủ.

Ghi nhận không khí bầu cử của đồng bào dân tộc Dao xã Vũ Chấn (huyện Võ Nhai) và người Sán Chỉ ở xã Na Mao (huyện Đại Từ) qua ống kính nhiếp ảnh của hai nghệ sĩ Việt Hùng và Âu Ngọc Ninh.

Tới điểm bầu cử từ rất sớm

Chờ khai mạc

Kiểm tra y tế

Lựa chọn người xứng đáng

Trước lúc bỏ phiếu

Hoàn thành nghĩa vụ công dân

VNTN