Người lao động qua ống kính NSNA Thái Nguyên

Ảnh: Việt Hùng

Ảnh: An Sơn

Ảnh: Thế Hoàng

Ảnh: Khắc Thiện

Ảnh: Mai Đồng

Ảnh: Phạm Quốc Chính

Ảnh: Trần Khải

Ảnh: Trần Huyền

Ảnh: Khánh Vân

Ảnh: Phan Bảo

Ảnh: Đỗ Anh Tuấn

Ảnh: Đồng Đăng