Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên: Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và quán triệt nghị quyết của Đảng cho hội viên

VNTN – Sáng nay (5/2), Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cho toàn thể hội viên Hội VHNT tỉnh. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và trực tiếp truyền đạt nội dung.

Tham dự hội nghị, có gần 200 đại biểu là hội viên, cơ quan Thường trực Hội, đại biểu một số sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh.

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung tại Hội nghị.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội và thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội (2011 – 2020), 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 –  2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh về tầm nhìn và định hướng phát triển được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, trong đó có 3 mốc mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triến, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được cụ thể hóa với 5 định hướng phát triển,12 chương trình, 32 đề án và 21 kế hoạch, nhằm thực hiện mục tiêu mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Quang cảnh Hội nghị

Huy Văn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây