Thông báo: Về việc phát hành bộ sách tuyển chọn tác phẩm tiêu biểu trên báo Văn nghệ Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020

385

Tiến tới kỷ niệm 30 năm báo Văn nghệ Thái Nguyên xuất bản số đầu tiên (6/1991 – 6/2021), được sự giúp đỡ của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Hội Văn học nghệ thuật tính Thái Nguyên xuất bản và phát hành một bộ sách tuyển chọn tác phẩm tiêu biểu trên báo Văn nghệ Thái Nguyên giai đoạn 2010-2020.

Bộ sách gồm 03 cuốn như thông báo dưới đây:

VNTN