Tiếng chim

Nguyễn Minh Trọng

Tiếng chim

Cha ơi, mới bấy nhiêu năm
mà tiếng chim giờ cũng giả
ríu ran từ máy ghi âm
của người chuyên đi giăng bẫy…

À, cha! Hình như còn đấy!
đó đây hàng phố con qua
là tiếng sau cánh cửa lồng
véo von nhưng mà không thật!

Làng giờ sắp qua mùa gặt
sao đồng chẳng một cánh chim?
Này con, cha cũng đang tìm!
quắt quay trong từng giấc mộng.