Đại tướng của nhân dân

Ma Trường Nguyên

Đại tướng của nhân dân

Lễ Đại tướng thụ phong (*)
Đồng chí Võ Nguyên Giáp
Bên bờ suối Khuôn Tát
Sóng nước reo trầm hùng.

Trước bàn thờ Tổ quốc
Bác ra đứng trang nghiêm
Tay cầm bản Sắc lệnh
Người lặng đi thiêng liêng.

Bỗng Bác nấc nghẹn ngào
Cầm khăn lau nước mắt
Mọi người cùng thổn thức
Người cất tiếng trầm sâu:

Các thế hệ đi trước
Mưu hạnh phúc ấm no
Hy sinh khi nhắm mắt
Vẫn không thấy cơ đồ.

Chúng ta may mắn hơn
Phong tướng cho chú Giáp
Kết quả bao chiến công
Của bao người bất khuất.

Càng phải luôn gắng sức
Giành độc lập tự do
Thỏa lòng người đã mất
Ta kế tục bây giờ.

Nhân danh Chủ tịch nước
Trao Sắc lệnh thụ phong
Giao chú làm Đại tướng
Trao Sứ mệnh cầm quân.

Đại tướng của nhân dân
Vinh dự và cao cả
Sau lời Đại tướng hứa
Bác ôm chặt vòng tay.
Tiếng suối reo ngân hát
Bản hùng ca đại ngàn
Dòng thác rừng Khuôn Tát
Tràn đi khắp Giang san.

Thái Nguyên, 7-6-2020
(*) Ngày 28-5-1948, tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên,
dưới sự chủ trì của Hồ Chủ tịch, Chính phủ tổ chức
lễ thụ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí
Võ Nguyên Giáp, theo sắc lệnh số 110/SL ngày 20-1-1948.

Hoa sinh nhật viếng mộ
người đã khuất

Đúng ngày sinh nhật Bác
Chúc thọ bó hoa rừng
Bác xúc động rưng rưng
Dành viếng mộ chú Lộc (*)

Người nấu ăn của Bác
Từ những ngày ở Xiêm
Những ngày ở Trung Quốc
Theo Bác về Cao Bằng.

Anh không quản khó khăn
Đều hoàn thành nhiệm vụ
Với anh em niềm nở
Tận tụy việc Đảng giao.

Sống giữa nơi rừng sâu
Bị sốt rét ác tính
Đã cướp đi sinh mệnh
Cả cuộc sống đời minh.

Mắt Bác Hồ rưng rưng
Dành bó hoa sinh nhật
Tuổi năm tám được mừng
Viếng mộ người đã khuất.

Thái Nguyên, 19-5-2020
(*) Tại ATK Định Hóa (Thái Nguyên), nhân sinh nhật lần thứ 58 (19-5-1948) của Bác, anh Vũ Kỳ và anh em bảo vệ mang bó hoa rừng vào chúc thọ Bác, Bác đã dành bó hoa đó để viếng mộ anh Lộc (tên thật là Nguyễn Văn Ty) đã từng nấu ăn cho Bác từ những ngày ở Xiêm (Thái Lan), ở Trung Quốc, theo Bác về Pác Bó (Cao Bằng). Anh Lộc bị sốt rét ác tính, đã mất ngày 3 tháng 5 năm 1948.