Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

VNTN – Sáng nay (12/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc tại  Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh với 350 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 93.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Lễ khai mạc Đại hội có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cơ quan trung ương và một số địa phương.

Về phía tỉnh Thái Nguyên, có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tham dự Đại hội

Nghi lễ chào cờ khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX

Đoàn đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo tỉnh Thái Nguyên chào mừng Đại hội

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng – an ninh; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030” là chủ đề Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, sung túc, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu. Đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không những chỉ của vùng trung du miền núi phía bắc mà còn của Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu khai mạc Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân từ 8%/năm trở lên. Cơ cấu kinh tế năm 2025 sẽ chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp, xây dựng 61%; dịch vụ 31%; nông, lâm nghiệp, thủy sản 8%.

Tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: Tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam của tỉnh; Chú trọng phát triển khu vực kinh tế tư nhân, công nghệ cao; khuyến khích hình thành những cụm ngành, cụm sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, chuỗi sản phẩm, chuỗi giá trị nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Nâng cao năng lực, hiệu quả của bộ máy hành chính các cấp; đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; Quan tâm phát triển nguồn nhân lực địa phương, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thái Nguyên tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

5 năm qua, 19 chỉ tiêu kinh tế – xã hội của Thái Nguyên đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh và bứt phá ở khu vực công nghiệp. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 gấp 2,1 lần so với năm 2015. Môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp. Diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 90 triệu đồng/người, gấp 1,76 lần so với năm 2015.

Đáng chú ý, Thái Nguyên là tỉnh có chuyển biến mạnh mẽ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp. Tốc độ tăng bình quân giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt 16,3%/năm, đứng thứ tư cả nước về quy mô giá trị.

Tuy nhiên, báo cáo chính trị cũng nhấn mạnh những hạn chế trong phát triển kinh tế – xã hội 5 năm qua như: Kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa thực sự bền vững. Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa có thương hiệu mạnh, giá trị gia tăng cao còn hạn chế. Việc giải quyết nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu. Đời sống một bộ phận người dân ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy và tổ chức đảng còn hạn chế.  Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội có mặt còn chưa đạt yêu cầu. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực qua công tác tự kiểm tra, giám sát của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Việc tiếp công dân ở một số đơn vị, địa phương tiến hành chưa thường xuyên; giải quyết khiếu nại, tố cáo có vụ việc còn chậm.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao đã ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua; đồng chí cũng nhất trí với một số hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong Báo cáo chính trị.

Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh: “Đất nước ta đang đứng trước những vận hội mới để bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam bước vào thời kỳ chiến lược mới, đổi mới toàn diện, chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu, rộng. Thái Nguyên là tỉnh có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng, có vị trí chiến lược quan trọng, vừa là cửa ngõ và nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội, vừa là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, một trong những trung tâm đào tạo của cả nước, có hệ thống giao thông kết nối vùng, liên vùng và quốc tế khá đồng bộ, có nền văn hóa phong phú, đậm bản sắc các dân tộc.

Tỉnh có nhiều điều kiện để tiếp tục phát triển cả về công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở công nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh là cơ sở quan trọng để phát triển kinh tế của tỉnh.

Vì vậy, tại Đại hội này, cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Thái Nguyên, tôi đề nghị Đại hội phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh, trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu: xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra trong 03 ngày (11 – 13/10/2020). Theo dự kiến, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 đồng chí và Ban Thường vụ là 15 đồng chí; bảo đảm giảm số lượng cấp ủy và ban thường vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.

Quang Khải