Hội nghị tập huấn nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật khu vực phía Bắc

VNTN -Sáng ngày 6/10 tại Lào Cai, Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật trung ương tổ chức khai mạc hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức về vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển đổi mới đất nước thời kỳ mới”. Tham gia hội nghị có trên 200 học viên là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch, cơ quan báo chí trung ương và địa phương, Hội VHNT 28 tỉnh miền núi phía Bắc. Dự và chỉ đạo hội nghị có PGS.TS Phan Trọng Thưởng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng; tiến sĩ Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật trung ương…

Đại biểu dự hội nghị

Trong 4 ngày tập huấn, sẽ tập trung vào các chuyên đề: Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về VHNT; Một số nét nổi bật của đời sống mỹ thuật trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; Vấn đề tự do sáng tạo trong VHNT Việt Nam hiện nay; Quan điểm của Đảng và vai trò của báo chí trong công cuộc phòng, chống tham nhũng; Quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây; Thực trạng và giải pháp cho sự nghiệp bảo tồn, phát huy sân khấu kịch hát dân tộc Việt Nam trong cơ chế thị trường hiện nay…

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhấn mạnh: Vị trí và vai trò của văn học nghệ thuật (VHNT) đã được khẳng định tại Đại hội lần VI của Đảng, không hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được VHNT trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi mới nếp nghĩ, nếp sống của con người”. Đảng ta tiếp tục khẳng định: VHNT là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực tinh tế của văn hoá; là nhu cầu thiết yếu thể hiện hát vọng chân, thiện mỹ của con người… Song bên cạnh những thành tựu ưu điểm, còn những băn khoăn về sự suy thoái, xuống cấp của đạo đức xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước…, nguyên nhân là do chúng ta chưa nhìn nhận đầy đủ về vị trí, rõ vai trò của VHNT trong đời sống xã hội và xây dựng bảo vệ đất nước, còn những bất cập trong đưa thể chế, chỉ đạo, nghị quyết vào thực tế cuộc sống, dẫn đến hiệu quả công việc chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như kỳ vọng của nhân dân. Vì vậy Hội đồng chọn chủ đề hội nghị tập huấn là nâng cao nhận thức về vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của đất nước thời kỳ mới với mong muốn khắc phục những hạn chế trên…

Giáo sư Phong Lê giảng chuyên đề: Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về VHNT

Quang Khải