Đồng ơi

Trần Văn Chính

Đồng ơi

Bình minh mở trang cánh đồng
Có con cò quăm lặn lội tờ mờ bắt tép
Có bóng người lầm lụi bì bõm tinh sương
Có ngọn gió lang thang từ ngàn xưa gửi lại

Đồng ơi!
Có thấy xá cày sém nắng hè mặn đắng mồ hôi của cha
Cây mạ co ro gió bấc héo gày xác xơ ngày đông của mẹ
Có thấy gió thổi rỗng những mùa thóc lép
Lúa ôm nhau rã mục ngày đê vỡ trắng đồng

Có thấy những vuông ruộng dọc ngang ngửa mặt trên đồng
đong đầy nắng đong đầy mưa
đong đầy lam lũ âu lo mồ hôi
ngàn kiếp
Đồng ơi!