Thơ Bình Địa Mộc

Mẹ

Mẹ không biết họp chi bộ
Mẹ không biết họp giao ban
Mẹ không biết bỏ phiếu kín
Mẹ không biết cử ai bầu ai

Mẹ chỉ biết gói quần áo
Lặng lẽ dẫn con ra sau hè
Động viên con đi cùng các anh các chú
Gọi tắt là theo Cách mạng

Mẹ không biết đấu tranh chống tiêu cực
Bởi ai cũng tích cực đánh giặc giữ làng
Mẹ không biết lợi ích nhóm hay nhóm lợi ích là gì
Bởi ai cũng là đồng bào đồng chí

Mẹ không biết làm đơn xin vào hộ nghèo hay hộ cận nghèo
Bởi giàu nghèo do số phận an bài
Mẹ không biết làm đơn xin nhà công vụ
Bởi ai sinh ra cũng ít nhất có một ngôi nhà

Mẹ không được tháp tùng theo đoàn này đoàn nọ
Ra nước ngoài tham quan học tập
Mẹ chỉ ở nhà cày sâu cuốc bẫm
Nghe con gà cục tác, con dế râm ran

Mẹ tuyệt đối không để ai xúi giục
Chống phá nước nhà hãm hại nhân dân
Mẹ chỉ chờ con về
Hỏi u ăn cơm chưa?

Mẹ chỉ đợi chồng về
Hỏi mình có khỏe không?
Mà đợi hoài mẹ chẳng thấy ai
Ngoài chiếc ba lô lủng lẳng gió đùa.

Bình Địa Mộc