Hải

Mẫu Đơn

Hải

Thường sợ những con kiến mối
Chúng bay đầy
Bu mù đèn vàng
Rơi tá lả

Hải chờ cơn mưa ba đón
bằng chiếc áo mưa trên lưng dài rộng
Mẹ đến bằng cái xoa đầu
Cơn mưa chập chùng
Lo sợ

Hải chần chừ
Kiến cánh bay ngập vào lòng
Ngập vào tim
Nhấn chìm

Ba đứng với cái nhìn nghiêm khắc
Kiến cánh có gì mà sợ
Bước lên đây

Kiến cánh mù mờ bám chặt
Hải vừa bị kiến ba khoang cắn
Sưng mặt
Kiến cánh bay hướng này lao qua hướng nọ
Đợi sự sợ hãi chìm xuống

Hải đi qua những con kiến như thiêu thân
Hải đội mưa dưới vùng trời u muội
Hải đã bước

Cơn mưa đầu đời ngập nước
Xác trôi nổi
Kiến cánh gục dưới chân đèn